fbpx

Elektrisk peis, ein praktisk og moderne peisovn

Elektrisk peis blir stadig meir populært i norske heimar. Design og flammebilete er noko heilt anna enn tidlegare, og dermed får du den same kosen en tradisjonell vedomn kan gi deg. Og du trenger ikkje anna enn ein stikkontakt.

Utsjånad og design blant elektrisk peis har gjennom dei seinere åra hatt ein voldsom utvikling. Tidligare modellar hadde ein veldig flat utsjånad, lik ein TV-skjerm.

– Dei meir moderne, elektriske peisane har gjerne glas på fleire sider og eit djupare flammebilete, som gjere at peisen opplevast meir realistisk. Det finnast også elektriske peisar som avgir vanndamp og gir ein autentisk flamme.

Når du kan få ein peis som både ser og følast ekte, utan det ekstra arbeidet det er med ved eller gass, er det ikkje så rart at dei elektriske peisane stadig blir meir populære.

Elektrisk peisovn – plasserast der du sjølv ønsker.

En elektrisk peisovn kan plassers akkurat der du ønsker – alt du trenger er en stikkontakt. I tillegg kan du velge om du ønsker en peis som er vegghengt, frittstående eller nedfelt i et bord. Peisinnsatsene fra Faber gir også mange muligheter for integrert peis.

Peisinnsatsen kan bygges inn i veggen, mellom to rom og fungere som en romdeler, eller det kan bygges ut, og rundt, peisinnsatsen. På denne måten blir den i større grad en del av rommet og interiøret. Mulighetene er mange.

Elektrisk peis passer inn i mange hjem, og er også et smart alternativ til hotell, kontor, resepsjon og lobby, samt restauranter. Med en elektrisk peis trenger du ikke å tenke på bestilling eller oppbevaring av ved eller gass. Brannfare og sikkerhetsrisiko blir også minimal med denne type peisovn, som også er en fordel i hus og hjem.

GJENNOMGÅANDE: Ein elektrisk peisinnsats gir mange mogelegheiter, og kan blant anna integrerast inn i veggen og fungere som en romdelar. Dette gir mange nye mogelegheiter for kunden, for eksempel er det ikkje noko problem å lage ei slik løysing i ei leiligheit.

Til venstre ser du ein «Faber e-MatriX»

Faber e-MatriX – ein unik elektrisk peis.

Dagens forbrukarar ønsker gjerne ein elektrisk peis som liknar så mykje som muleg på ein peis dei er vant med. Den som gir den etterlengtede peiskosen og ett vakkert flammebilete, og ein moderne, elektrisk peis kan gi nettopp dette.

– Faber e-MatriX er bygd som ein peisinnsats med store, massive rammer, flott vedinnlegg og vanndamp. Det gjere denne peisen unik, og vil absolutt gi kunden følelsen av å ha ein ekte peis i stova.

Faber e-MatriX er eit helt nytt produkt på markedet, og det treff kunden med sitt breie sortiment av størrelsar og design.

DEKORASJONSPEIS:

Ein elektrisk peis er eit godt val for deg som ønsker hygga og kosen med peis, men som ikkje har anledning til å installere gass eller vedfyrt peis.

Her ser du same modell som over – ein elektrisk peis, også ved navn «Faber e-MatriX», men med innsyn frå 3-sider.

Teknologien bak dei ektefølte flammane:

Noko av det som gjere Faber e-MatriX unik og ulikt noko anna på markedet, er den patenterte teknologien kalt Optimyst.

På ein enkel måte, kan dele «opti» og «myst» i to ord, som igjen betyr «mest imponerande». Og det er nettopp imponerande denne teknologien skal være, og sørge for at flammebildet verka så ektefølt som overhodet mogeleg i den elektriske peisen.

– Lys møter tåke – og lagar flammar. Ein vasstank er skjult i ramma og vatnet blir gjort om til tåke ved bruk av ultrasonisk teknologi. Halogen, eller LED-lys, plassert bak vanntanken varmar tåka og får den til å stige, og ligner utvilsomt naturtru flammar og røyk.

Du kan sjølv velge styrken på flammeeffekten, slik at du får det du ønsker ut av den elektriske peisen. Tåka er også heilt trygg å berøre.

Teknologien som blir brukt varierer noko fra forskjellige modeller elektrisk peis, og dei andre teknologiane Faber brukar er blant anna Optiflame og Opti V. Med Optiflame er det speglbilete som gir dei elektriske flammane, mens med opti V brukast det HD TV-teknologi. Peiskubbane er nøye utarbeida, noko som bidrar til det ektefølte flammebålet.

FLAMMEEFFEKT:

Med den patenterte teknologien til Faber, er det mogeleg å skape eit flammebilete som er så ektefølt og naturtru som mogeleg. Nøkkelen ligg i kombinasjonen av damp og lys. Nærbilde av flammebiletet på dei elektriske peisane til Faber. Ved hjelp av den patenterte teknologien «Opti Myst» ser flammebiletet svært så ekte ut.

Elektrisk peis og strømforbruk.

Heilt til slutt er du kanskje bekymra for om ein elektrisk peis vil gjere så strømforbruket fyk i taket. Prisen på å bruke ein elektrisk peis er avhengig av om den avgir varme eller ei, og kva teknologi den brukar.

En elektrisk peis med Opti V-teknologi brukar cirka 40 watt i timen, men gjennomsnittet ligg på 200 watt i timen.

– Det vil sei, med ein kilowattpris på 1 krone, så kostar det 20 øre i timen å nyte dette produktet.

Pris på ein elektrisk peis vil variere basert på teknologi og design på produktet. Hos oss får du elektrisk peis fra 3000 kroner til 70 000 kroner, så her kan du velge sjølv kor mykje du ønsker å investere i din nye elektriske peis.